| مرکز آموزش بازرگانی قم

دوره های آموزشی

مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای

21 بهمن 1400 - 15:58:10

  • مرکز آموزش بازرگانی فم

    دانش آموخته مدرسه بازاریابی آمریکا در دبی

  • 590,000 تومان
    0 نفر
  • وضعیت دوره : در حال ثبت نام
  • تاریخ شروع دوره : 1400/6/28
  • کلاس ها : یکشنبه - 14:30
  • مدت دوره : 24