| دوره ها

دوره های آموزشی مرکز


دوره های آموزشی مجموعه

دوره های آموزشی مجموعه با برترین اساتید ایران
50% مرکز آموزش بازگانی قم

سمینار تحلیل و بررسی فرصت های سرمایه گذاری سال 1402

دپارتمان آموزشی کوتاه مدت
 • مدرس دوره :
 • مجتبی اشجعی
 • تاریخ شروع دوره :
 • 1401/12/1

 • کلاس ها : دوشنبه - 15
مرکز آموزش بازگانی قم

دوره مدیریت گرایش منابع انسانی

دوره های برگزیده شده
 • مدرس دوره :
 • جمعی از اساتید
 • تاریخ شروع دوره :
 • 1401/7/16

 • کلاس ها : یک روز در هفته - 0
مرکز آموزش بازگانی قم

مدیریت تجربه سفر مشتری

دوره های برگزیده شده
 • مدرس دوره :
 • مجید مجیدی
 • تاریخ شروع دوره :
 • 1401/6/1

 • کلاس ها : سه شنبه - 15-19
مرکز آموزش بازگانی قم

دومین دوره جامع ستارگان فروش

دوره های برگزیده شده
 • مدرس دوره :
 • مهدی میررفیع
 • تاریخ شروع دوره :
 • 1401/4/28

 • کلاس ها : 0 - 0
مرکز آموزش بازگانی قم

دوره تربیت کارشناس صادرات

آموزش های آنلاین
 • مدرس دوره :
 • جمعی از اساتید
 • تاریخ شروع دوره :
 • 1401/11/23

 • کلاس ها : شنبه - یکشنبه - 17-20
مرکز آموزش بازگانی قم

دوره جامع دیجیتال مارکتینگ

آموزش های آنلاین
 • مدرس دوره :
 • سید حمیدرضا عظیمی
 • تاریخ شروع دوره :
 • 1401/3/7

 • کلاس ها : شنبه - 16-20


دپارتمان های مرکز آموزش بازرگانی

دپارتمان های مرکز