| ارتباط با ما

ارتباط با ما


پیغامی بگذارید

این ارتباط می تواند شروع یک مکالمه سازنده باشد.
function map() { [native code] }


اطلاعات تماس واحد ها

اطلاعات تماس واحد های سازمان
دفتر ریاست
 • مرکز آموزش بازرگانی قم
  حسن محمدی مبارز رییس هیئت مدیره
  09214303313
فناوری اطلاعات
 • مرکز آموزش بازرگانی قم
  اعظم افتخاری کارشناس و پشتیبان امور مجازی
  09192934024
دپارتمان دوره های آموزشی
 • مرکز آموزش بازرگانی قم
  نرگس فراهانی کارشناس امور آموزشی
  09192934024
دپارتمان زبان آموزش بازرگانی
دپارتمان مشاوره کسب و کار
  مالی و اداری
  آموزش سازمانی
   امور مشتریان و رویدادها