| درباره ما

مرکز آموزش بازرگانی
درباره ما

معرفی مرکز آموزش بازرگانی استان قم

مرکز آموزش بازرگانی قم
درباره مرکز

آموزش بازرگانی قم بعنوان یکی از مهمترین مراکز آموزش‌های تخصصی کسب و کار

نقشی فعال در جهت راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه کسب و کار را در سطح کشور عهده دار می‌باشد . این مرکز با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کار کشور، تلاشی منسجم و هدف‌دار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت‌های حرفه‌ای شاغلان حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روش‌های کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی می‌کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.

ارتباط با ما
24
آموزش ها
11
اساتید
2
مشاوره ها
0
مشتریان ما


نظرات مشتریان

نظرات مشتریان درباره مجموعه


مشتریان ما


مهم‌ترین دارایی ما مشتریان ما هستند، چون به ما اعتماد کرده‌اند

خوشحال می‌شویم نام شما در بین مشتریان ما باشد.